Header Ads

 • ताजा खबरें

  मनुष्य बळाची माहिती भरण्यासाठी कंपन्यांना 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंत मुदत

  ठाणे दि.19( जिमाका) : ठाणे जिल्हयातील सार्वजनिक व खाजगी  क्षेत्रातील सर्व संस्था व कंपन्यांनी  मनुष्यबळाची माहिती राज्य शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या संकेत स्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने भरण्यासाठी 31 ऑगस्ट 2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे. सेवायोजन कार्यालये कायदा 1959 अन्वये रिक्त सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील शासकीय , निमशासकीय तसेच खाजगी  क्षेत्रातील कायदयाअंतर्गत असणा-या आस्थापनांनी त्यांच्या आस्थापनेवर असणा-या सर्व कर्मचा-यांची पूरूष / स्त्री अशी एकूण सांख्यिकी माहिती प्रत्येक तिमाहिस कायदयाच्या तरतूदीनुसार भरणे बंधनकारक आहे. जून 2020 अखेर संपणा-या तिमाहीची माहिती संकलनाचे काम जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, जुने कोषागार कार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, ठाणे कार्यालयात चालू आहे.सर्व आस्थापनांकडून 100 टक्के प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे. सर्व आस्थापनांना यापूर्वीच यूजर नेम व पासवर्ड देण्यात आलेले आहेत. त्यांचा वापर करून प्रत्येकाने य विभागाच्या संकेत स्थळावर लॉगिन करावे व कायदयाचे अनुपालन करावे. असे जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, ठाणे कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त कविता ह. जावळे  यांनी केले आहे. या संदर्भात कोणत्याही स्वरूपाचे सहकार्य अथवा माहिती आवश्यक असल्यास    thanerojgar@gmail.com   ई-मेल आयडीवर उद्योजक नोंदणी क्रमांक व इतर सर्व आवश्यक तपशीलासह संपर्क साधल्यास कार्यालयाकडून सहकार्य करण्यात येणार आहे.

  No comments

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad